SUOIGIAI LAKE

Homestay Service - Enjoy nature

Vùng đất chúng tôi chưa phải là khu du lịch, không náo nhiệt và hoành tráng. Chúng tôi không có những dịch vụ đánh giá theo tiêu chuẩn “SAO” nào, nhưng chúng tôi sẵn lòng tiếp đón sự đam mê trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ của các bạn, gia đình, hoặc nhóm bằng chính lòng hiếu khách của chính những người dân nơi đây